ویتا دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


آدرس اداره کارشيراز
 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس
www.farslabour.ir/Tabindex.aspx?TabId=1008
Translate this page
ساختمان شماره 1 (مرکزی): شیراز- خیابان سمیه –خ شهید حدادی ضلع شرقی هتل هما. تلفن: 4-2285، 2-2281341 فاکس:2283411 صندوق پستی:476 کدپستی: 53456-71439. ساختمان شماره 2 : خ سمیه –خ شهید حدادی – روبروی ساختمان مرکزی. ( معاونت های روابط کار –رفاه و امور اجتماعی)–. تلفن :4-2285، 2-2281341 فاکس:2283411.
تماس با ما | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – اداره کل تعاون ، کار و رفاه …
https://fars.mcls.gov.ir/fa/tamas/tamas2-تماس-با-ما
Translate this page
دفتر مدیر کل تعاون استان فارس : 8424230. معاون امور مالی و اداری : 8424229. معاونت آموزش تحقیقات و ترویج : 8424238. معاونت نظارت وبهره برداری : 8424227. روابط عمومی : 8424241. واحد رسیدگی به نامه های رهبری و ریاست جمهوری :8424235. واحد آمار و اطلاعات : 8238184. آدرس اداره کل تعاون استان فارس : بلوار پاسداران – خیابان شهید …
اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس | وزارت تعاون ، کار و رفاه …
https://fars.mcls.gov.ir/
Translate this page
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس.
[PDF]اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎ رو رﻓﺎه ا – وزارت تعاون، کار و رفاه …
https://bimehbikari.mcls.gov.ir/…/a3f26bca07a34398b4ebcbee89e2…
Translate this page
اﻃﻼﻋﺎت واﺣﺪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎ رو رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس. ردﯾﻒ. ﻧﺎم. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. /. ﺷﻬﺮ. اداره. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ. ﻧﺸﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺴﺘﯽ. ﺗﻠﻔﻦ. ﻓﺎﮐﺲ. ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون. ﮐﺎراﺳﺘﺎن. ﻓﺎرس. √. ﺷﯿﺮازﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ خ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺪادي ﺿﻠﻊ. ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺘﻞ ﻫﻤﺎ. -2. 32281341. 32283411 info@farslabour.ir bimehbikari@farslabour.ir. 1. ﺷﯿﺮاز. √. ﺷﯿﺮازﺑﻠﻮار ﭘﺎﺳﺪاران خ ﺷﻬﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ ﻧﺒﺶ. ﮐﻮﭼﻪ. (10. ﺣﺪﯾﺚ. ).
تلفن و آدرس اداره کار شیراز رو میخواستم – بیدبرگ – مرجع بیمه و قانون کار
https://www.bidbarg.com › قانون کار و حل اختلاف › اداره کار
Translate this page
Feb 3, 2017 – ساختمان شماره 1 (مرکزی): شیراز- خیابان سمیه –خ شهید حدادی ضلع شرقی هتل هما. تلفن: 4-2285، 2-2281341 فاکس:2283411 صندوق پستی:476 کدپستی: 53456-71439. ساختمان شماره 2 : خ سمیه –خ شهید حدادی – روبروی ساختمان مرکزی. ( معاونت های روابط کار –رفاه و امور اجتماعی)–. تلفن :4-2285، 2-2281341 …

 NS